Om Athena

Funktionalitet i Athena

Om Athena

Vad är Athena? 

Athena är en plattform för kurser och pedagogiskt arbete. Kursstrukturen i Athena presenteras via ett kraftfullt och interaktivt planeringsverktyg som gör att studenterna får ett lättnavigerat gränssnitt för de olika kursmomenten, samt de lärresurser och aktiviteter som är kopplade till dessa. 

Athena är inte tänkt att användas som ett intranät eller enbart en fillagringsyta (för dessa ändamål finns andra IT-stöd).

 

Vad finns det för support och utbildning? 

Införandekoordinatorn på din institution har ansvar för att koordinera utbildning och handledning på institutionen. Det genomförs även flera support- och utbildningsinsatser från centralt håll.

Fungerar Athena fast Ladok ligger nere? 

Ja. Athena läser in data från Ladok, men därefter kan man sedan jobba med befintligt data fast Ladok är nere. 

 

 

Vad är en införandekoordinator?

Institutioner som vill börja använda Athena måste utse en intern införandekoordinator. Denna person är länken mellan institutionen och IT-avdelningen och ska förmedla information om Athena och införandet inom institutionen. Det handlar om att koordinera och kommunicera kring utbildning/handledning till kollegorna samt stötta kollegor som jobbar med att bygga upp sina kurser i Athena. Införandekoordinatorn kommer även att fungera som kontaktperson mellan institutionen och IT-avdelningen.

Vad är en Athena-administratör?

Institutioner som använder Athena har minst en intern Athena-administratör. Denna administratör behöver dels ge lärarna behörighet till Athena via Sukats kontohantering samt skapa kursplatserna i Athena via ett separat kursadministrationsverktyg. När kursplatserna är skapade i Athena behöver Athena-administratören manuellt lägga till kursläraren på kursen i Athena. Athena-administratören behöver bara lägga in den första läraren på kursen. Sedan kan läraren själv lägga till flera lärare vid behov. 

 

Varför heter lärplattformen Athena?

För att systemet ska uppfattas som universitetets och eftersom IT-avdelningen byggt sina egna kopplingar till andra system som Ladok, SISU och Sukat. En namntävling genomfördes under hösten 2017 och ur över 100 olika förslag blev Athena utsett.

Athena är namnet på IT-tjänsten och SU:s system. Itslearning är fortsatt namnet på produkten som används och företaget som levererar produkten.

 

Funktionalitet i Athena

Hur loggar jag in i Athena?

När du har fått behörighet, kan du logga in i Athena med ditt vanliga universitetsinlogg på https://athena.su.se/

Hur får jag som lärare behörighet till Athena?

Ta kontakt med din lokala Athena-administratör på institutionen så ger hen dig behörighet via Sukats kontohantering.
För att du ska få tillgång till din kurs i Athena behöver din Athena-administratör lägga till dig som deltagare på den automatgenererade kursen från Ladok.

 

Vad finns det för funktionalitet i Athena? 

Athena har en betydligt modernare design och mer funktionalitet än tidigare lärplattform. Exempel på funktionalitet är förutom planeringsverktyget, möjligheten att koppla lärandemål till olika aktiviteter samt en enklare meddelandefunktion med all kommunikation samlad på ett ställe. Det är även möjligt att ge studenter kommentarer direkt i inskickade dokument med Word online och studenter kan samarbeta och skriva i ett gemensamt dokument med hjälp av Word online-funktionen. Funktionaliteten i systemet kommer också att utökas efter hand.
I Serviceportalen hittar du också supportartiklar om hur du använder funktionaliteten i Athena.
 

Går Athena att använda i mobilen?  

Ja, det finns en mobilapp för iphone och Android. Mobilappen heter ”its” för itslearning, som är leverantören.

Hur går utvecklingen av Athena till?

Athena är en molntjänst som SU har köpt in av leverantören itslearning. Det är itslearning som står för den övergripande produktutvecklingen. IT-avdelningen kan därför inte själva utveckla funktionalitet i Athena, utan gör detta i samarbete med itslearning.  

 

Kan en kurs ha flera lärare? 

Om flera lärare ska ha tillgång till samma kurs kan den lärare som blivit tillagd själv lägga till fler lärare (förutsatt att den lärare som ska läggas till har ett universitetskonto samt behörighet till Athena).

 

Kan externa lärare få tillgång till Athena? 

Ja, under förutsättning att de har ett universitetskonto. 
 

Det går att skapa kurser i Athena på två sätt - automatiskt och manuellt. Det rekommenderade sättet är att automatgenerera kurser som finns i Ladok. Det är institutionens Athena-administratör som skapar kursplatserna i Athena via ett separat kursadministrationsverktyg. Kursen innehåller då alla registrerade studenter för kurstillfället, kursplanen från SISU samt schemat från TimeEdit.

Kurser som inte finns i Ladok måste man skapa manuellt i Athena. Alla användare rekommenderas att skapa en testkurs för att utforska Athenas möjligheter. Innehållet från testkursen kan sedan kopieras över till den automatgenererade kursen.

 

Kan jag skapa en testkurs?

Ja, alla användare rekommenderas att skapa en testkurs för att utforska Athenas möjligheter. Innehåll från testkursen kan sedan kopieras över till den automatgenererade kursen. 
Testkursen döps lämpligen med användarens namn och ordet testkurs, t ex ”Marikas testkurs”.

 

Vart vänder jag mig om jag har synpunkter på Athena? 

All support sker via Serviceportalen (su.se/serviceportalen). IT-avdelningen samlar in krav och önskemål och driver utvecklingen av plattformen, både gentemot leverantören itslearning men även internt med kopplingar till andra system.