Följande institutioner har nu blivit godkända för att börja använda den nya lärplattformen Athena till höstterminen 2018.

 • Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 • Engelska institutionen
 • Filosofiska institutionen
 • Fysikum
 • Företagsekonomiska institutionen (SBS)
 • Historiska institutionen
 • Institutet för social forskning (SOFI)
 • Institutionen för arkeologi och antikens kultur
 • Institutionen för astronomi
 • Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
 • Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
 • Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
 • Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
 • Institutionen för folkhälsovetenskap
 • Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Institutionen för kultur och estetik
 • Institutionen för lingvistik
 • Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
 • Institutionen för material- och miljökemi (MMK)
 • Institutionen för mediestudier (IMS)
 • Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
 • Institutionen för naturgeografi
 • Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
 • Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
 • Institutionen för socialt arbete
 • Institutionen för språkdidaktik (ISD)
 • Institutionen för svenska och flerspråkighet
 • Juridiska institutionen
 • Kulturgeografiska institutionen
 • Psykologiska institutionen
 • Romanska och klassiska institutionen
 • Socialantropologiska institutionen
 • Sociologiska institutionen
 • Specialpedagogiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Studie- och språkverkstaden
 • Universitetsbiblioteket (SUB)

Eventuellt kan några fler institutioner tillkomma. 

Varje institution har utsett en införandekoordinator som kommer att ansvara för planeringen och samordningen av övergången på respektive institution.

Mondo avskaffas

Athena kommer att helt ersätta den gamla lärplattformen Mondo. Det betyder att alla institutioner som använder Mondo i dag måste börja planera för ett skifte. 

Då den nya lärplattformen erbjuder helt nya möjligheter vad gäller funktionalitet och hur kursinnehåll struktureras upp jämfört med Mondo, är det viktigt att tänka helt nytt när kurserna byggs upp i Athena. Som institution måste man därför tänka på att avsätta ordentligt med tid för detta arbete. Man måste också planera för att medarbetare som berörs ska utbildas i systemet och att det material från Mondo som ska vara kvar måste sparas undan manuellt. 

Nyfiken på Athena? 

Om du är nyfiken på Athena och vill se hur plattformen ser ut och höra mer om hur den fungerar är du välkommen på öppet hus. Det är öppet hus varje tisdag kl. 13.00-14.00 i Skära villan. Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp.

Institutioner kan även beställa en demonstration av Athena på möten där hela eller stora delar av institutionen är samlad. Mer information om både öppet hus och andra aktiviteter hittar du på su.se/athena.