Digitala individuella studieplaner, d-ISP, är en webbtjänst för doktorander, handledare och andra som är hanterar individuella studieplaner för forskarstuderande. Bakom webbtjänsten står Stockholms universitet. Vi vill att så många som möjligt som har behov av denna tjänst ska kunna använda den därför finns ett flertal utbildningstillfällen.

Anmälan

Alla intresserade är varmt välkomna att delta genom att logga in på denna öppna Zoom-länk. Ingen föranmälan krävs.


Förutsättning

En förutsättning för att kunna använda d-ISP är att du har tilldelats rättigheter i d-ISP samt har ett universitetskonto eller eduid.
Behörigheten kan beställas av behörig beställare via ett formulär i Serviceportalen.


Frågor

Om du har frågor om d-ISP kontakta Helpdesk via Serviceportalen