Digitala individuella studieplaner (d-ISP)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Stödsystem
  7. Digitala individuella studieplaner (d-ISP)

Utbildningen i d-ISP-utbildning 28 oktober är inställd

Den tidigare aviserade utbildningen i d-ISP torsdgaen den 28 oktober måste tyvärr ställas in. Nästa utbildningstillfälle är 2 december.

Utbildningar i d-ISP

Utbildning i Digitala individuella studieplaner (d-ISP)

Digitala individuella studieplaner, d-ISP, är en webbtjänst för doktorander, handledare och andra som är hanterar individuella studieplaner för forskarstuderande. Här hittar du utbildningstillfällen i d-ISP,

Kontakt

Serviceportalen
Athena, Polopoly, SUKAT, Survey&Report
Webb: su.se/serviceportalen

Ladok/SISU
E-post: ladok@su.se

Primula
E-post: personalsystem@su.se

ReachMee
E-post: rekrytering@su.se

Time Edit
timeedit.support@su.se