1. Gå till http://researchdatabase.su.se/ och klicka »Login«
längst upp i högra hörnet.

2. Använd login-uppgifterna för ditt vanliga universitetskonto.