• Redigera sin institutions forskares profilsidor (forskarprofilsidor kan bara skapas av forskaren själv och forskningsdatabasansvarig på Avdelningen för forskningsstöd)
  • Ta bort forskarprofiler för forskare som slutat på institutionen
  • Lägga upp och redigera projektsidor
  • Få ut en export över all pågående forskning inlagt på institutionen i forskningsdatabasen