Med forskningsdatabasen kan institutioner och forskare själva presentera den pågående forskningen för forskningsfinansiärer, potentiella samarbetspartners och internt vid universitetet.

Forskare kan dessutom själva redigera texter om de projekt som de deltar i och sina egna sidor. Information om beviljade externa anslag importeras från forskningsfinansiärernas egna projektdatabaser via det nationella systemet Sweden ScienceNet.

Ytterligare fördelar

  • All information om ens forskning blir sökbar
  • Även innehållet i upplagda filer (PDF, Power Point, Word) är sökbart
  • Information om ens forskning dyker upp högt i sökmotorer
  • Ger en möjlighet att hitta information om pågående och avslutade forskningsprojekt av relevans för den egna forskningen