Informationstyper i forskningsdatabasen
Något förenklat kan man säga att forskningsdatabasen innehåller tre olika informationstyper:

 • Projekt – Pågående forskning beskriven av forskarna själva
 • Forskningskontrakt – Importerade uppgifter om forskningskontrakt från ekonomisystem och forskningsfinansiärer (det senare via Sweden ScienceNet)
 • Personer – personal inom Stockholms universitet verksam i pågående forskning


Vad behöver varje forskare göra?

 • Skriva en kort presentation av sig själv och sina forskningsintressen på engelska (500-1000 tkn) och lista sina viktigaste publikationer (ca 5 st)
 • Välja vilka SUKAT-uppgifter som ska synas utåt
 • Ladda upp en porträttbild
 • Eventuellt ladda upp andra filer (t ex CV)


Vad behöver varje projektledare göra?

 • Skriva sammanfattning på svenska om 400-500 tecken
 • Skriva sammanfattning på engelska om 400-500 tecken
 • Skriva artikel på engelska om 1000-3000 tecken
 • Koppla till kontrakt om externfinansiering finns
 • Koppla till medarbetare som arbetar i projektet
 • Eventuellt ladda upp bilder och dokument