Vad är tidplanen för avvecklingen av Forskningsdatabasen?

Till och med den 31 mars 2019 kommer Forskningsdatabasen att fungera som vanligt. Under april och maj finns Forskningsdatabasen kvar, men det är inte längre möjligt att registrera ny information. Den 1 juni 2019 stängs Forskningsdatabasen av och är alltså inte längre tillgänglig varken för externa eller interna användare.

Varför läggs Forskningsdatabasen ner?

Forskningsdatabasen har funnits vid Stockholms universitet i mer än tio år. Under denna tid har mycket förändrats, både inom universitetet och i omvärlden. Då den tekniska lösningen för Forskningsdatabasen inte längre går att underhålla utan att göra nya investeringar fattades beslut att lägga ner tjänsten.

Vem har fattat beslut om nedläggningen?

Beslutet fattades av förvaltningschefen efter samråd med universitetsledningen.

Varför ersätts inte Forskningsdatabasen med någon ny lösning?

Vi har inte hittat någon tjänst som enkelt kan ersätta Forskningsdatabasen. Framför allt saknas en uppdaterad kravställning för vad en sådan tjänst skulle innehålla. Istället för att vidareutveckla en tjänst med oklart syfte beslutades att tjänsten inte skulle ersättas.

Vad händer med den information som idag ligger i Forskningsdatabasen?

Så länge Forskningsdatabasen finns kvar går informationen att exportera. Om du har frågor kring hur det fungerar, kontakta researchdatabase@su.se 

Kan jag få ut alla mina projekt i en Excelfil?

Ja, du kan få ut en lista på alla dina projekt i Excelformat. Om du har frågor kring hur det fungerar, kontakta researchdatabase@su.se

Vart ska jag vända mig för att få information om universitetets forskning?

Information om universitetets  forskning finns på olika platser. Det säkraste sättet är att kontakta berörda institutioner. Det är också möjligt att söka projekt finanserade av svenska forskningsfinansiärer i Vetenskapsrådets  nationella databas SweCRIS. Utöver detta kan du kontakta Avdelningen för forskningsstöd.

Vad kommer att hända med länkar till Forskningsdatabasen?

Efter den 31 maj kommer inte längre länkar till Forskningsdatabasen att fungera.

Vad händer med min profilsida i Forskningsdatabasen?

Efter den 31 maj kommer  inte profilsidor i Forskningsdatabasen att finnas kvar. På Stockholms universitets webbplats finns information om profilsidor för forskare och medarbetare.

Jag använder Forskningsdatabasen väldigt mycket i min institutions kommunikation, vad ska jag göra nu?

Vi är medvetna om att några forskare och institutioner använt Forskningsdatabasen för att kommunicera sin egen forskning. I den mån det är möjligt kan vi under våren 2019 hjälpa till att få ut den information ni registrerat i tjänsten. Det kommer däremot inte att finnas någon central tjänst på universitet som ersätter den funktionalitet som idag finns i Forskningsdatabasen.

Jag har andra frågor om Forskningsdatabasen. Vart kan jag vända mig?

Frågor om Forskningsdatabasen skickas till researchdatabase@su.se