Bakgrund

För att underlätta uppföljning och beslutsfattande inom universitetet samlar IVS ihop information från ett antal olika system (ekonomi, personal, utbildning mm). IVS-verktyget presenterar informationen på ett enkelt och lättillgängligt sätt i ett gemensamt webbaserat gränssnitt. Det innebär att all personal kan ta ut rapporter från IVS utan att ha tillgång till samtliga källsystem.

Syfte med IVS

  • Förbättra beslutsstödet och ge ökad tillgänglighet, kvalitet, överblick och transparens i rapportsammanställningen
  • Möjliggöra en jämförelse internt och med andra lärosäten
  • Ge signaler till verksamhetsförbättringar
  • Sänka de administrativa kostnaderna

Kvalitet och tillgänglig information

IVS bygger helt på att samla ihop och presentera information som finns tillgänglig i andra system och som verktyget samlar in via ett datalager där informationen från källsystemen struktureras. För att garantera kvaliteten på rapporterna i IVS är det viktigt att informationsflödet i kedjan källsystem – datalager – IVS-verktyg är kvalitetssäkrat.  För att underlätta uppföljning och beslutsfattande inom universitet samlar IVS ihop information från ett antal olika system (ekonoi, personal, utbildning mm).

Just nu pågår utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsdata och rapporter i IVS, som en följd av rektorsbeslut om att universitetet ska införa regelbundna utbildningsgranskningar.

Nästa steg är att utveckla ekonomi- och personalrapporterna.