Med KLARA kemikalieregister samlas all information om samtliga kemikalier som hanteras inom universitetet på ett ställe. Målsättningen med ett gemensamt system är att få ökad översikt och kontroll över kemikaliehanteringen.

Huvudsyften

  • Ge alla kemikalieanvändare information om produkternas farlighet, skyddsinformation samt korrekta och uppdaterade säkerhetsdatablad från respektive leverantör.
  • Underlätta för alla användare att göra strukturerade riskbedömningar. Enligt lag har arbetsgivaren ansvar för att all potentiellt farlig verksamhet, där det finns risk för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet, föregås av en skriftlig riskbedömning.
  • Förbättrad tillgänglighet av kemikalierna, då alla systemanvändare har möjlighet att kunna se om en produkt redan finns inom universitetet. På så sätt kan man låna en produkt av en kollega och minska på inköpen av ”sällanköpsprodukter”.
  • Förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, då universitetet centralt kan hämta information om innehav av volymer av exempelvis tillståndspliktiga produkter.

Inventering

Inventering sker årligen i januari och mars (1 januari – 31 mars) då särskilt utsedda inventerare uppdaterar innehav av i systemet. Har du frågor eller behov av support i systemet kontakta Johan Fång, kemikaliesamordnare, Fastighetsavdelningen: johan.fang@su.se

Utbildning

Utbildningstillfällen för nya inventerare och användare anordnas löpande. Samtliga utbildningar är kostnadsfria och ges på engelska eller svenska.

Grundläggande inventerarutbildning

  • KLARA systemet, introduktion och bakgrund och syfte
  • hur man inventerar (steg-för-steg, grundläggande nivå)
  • hur man skapar listor och rapporter
  • hur man kan använda systemet för att göra riskbedömningar