Lärandestöd

Lärandestöd

Förvaltningsobjektet Lärandestöd består av olika IT-stöd som syftar till att stödja den verksamhet som bedrivs inom utbildningen på alla nivåer (grund-, avancerad och forskarnivå) vid Stockholms universitet.

Så tycker användarna om IT-stödet för undervisning

Vartannat år genomförs en enkät för att mäta hur nöjda användarna är med det centrala IT-stödet för undervisning. Detta för att kunna följa upp och effektivisera IT-stöden utifrån verksamhetens behov.

Nyheter om Lärandestöd

KONTAKT

Ansvarig för Lärandestöd är IT-avdelningen

Objektägare
Meya Torun
E-post: meya.torun@su.se
Tfn: 08-16 36 06

Förvaltningsledare
Elli Eisenhauer
E-post: elli.eisenhauer@su.se
Tfn: 08-16 20 46

SUPPORT

Serviceportalen

Tfn: 08-16 19 99