I förvaltningsobjektet Lärandestöd ingår:

 

Förvaltningsorganisation

Budgetnivå

Meya Torun (IT-avdelningen, Objektägare och Objektägare IT)
 

Beslutsnivå

Elli Eisenhauer (IT-avdelningen, Förvaltningsledare)
Fredrik Strålind (IT-avdelningen, Förvaltningsledare IT)
Björn Johansson (IT-avdelningen, Förvaltningsledare IT)
Ulf Färjare (IT-avdelningen, Förvaltningsledare IT för Tentamenstjänsten)

Operativ nivå

Marika Frank (IT-avdelningen, Objektspecialist)
André Steinthorsson (IT-avdelningen, Applikationsspecialist)
Zanna Wieveg (IT-avdelningen, Applikationsspecialist)
Havva Mercan (IT-avdelningen, Applikationsspecialist)​
Rodrigo Rubilar Vangelius (IT-avdelningen, Systemspecialist)
Björn Bohman (IT-avdelningen, Driftansvarig)
Klas Mattsson (IT-avdelningen, Driftansvarig)

Styrgrupp

Jerker Dahne (Studentavdelningen)
Meya Torun (IT-avdelningen, Objektägare)
Jennifer Baral (IT-avdelningen, Objektägare IT)
Elli Eisenhauer (IT-avdelningen, Förvaltningsledare)
Christine Storr (Juridicum, IT-samordningsledamot)