I förvaltningsobjektet Lärandestöd ingår:

 

Förvaltningsorganisation

Budgetnivå

Meya Torun (IT-avdelningen, Objektägare och Objektägare IT)
 

Beslutsnivå

Elli Eisenhauer (IT-avdelningen, Förvaltningsledare)
Ulf Färjare (IT-avdelningen, Förvaltningsledare IT)
Jennifer Baral (IT-avdelningen, tf Förvaltningsledare IT)
 

Operativ nivå

Marika Frank (IT-avdelningen, Objektspecialist)
André Steinthorsson (IT-avdelningen, Applikationsspecialist)
Alexandra Musaeva (IT-avdelningen, Applikationsspecialist)
Rodrigo Rubilar Vangelius (IT-avdelningen, Systemspecialist)
Sima Skymberg (IT-avdelningen, Driftansvarig)
Klas Mattsson (IT-avdelningen, Driftansvarig)
 

Styrgrupp

Meya Torun (IT-avdelningen, Ordförande)
Jerker Dahne (Studentavdelningen)
Elli Eisenhauer (IT-avdelningen)
Jennifer Baral (IT-avdelningen)
Christine Kirchberger (Juridiska institutionen, ITS-representant)
Samuel Lundqvist (Matematiska institutionen, ITS-representant)