Lärandestödet tillhandahålls centralt vid Stockholms universitet och är tillgängligt för alla anställda och studenter via olika webbgränssnitt genom inloggning med universitetskontot. Även externa användare som associeras till Stockholms universitet kan få tillgång till delar av systemutbudet inom Lärandestöd.

Tjänster som idag tillhandahålls inom ramen för Lärandestöd

Lärandestödet ska främja tre grundläggande processer i utbildningen

  • Förberedelse
  • Genomförande
  • Utvärdering och kvalitetssäkring