Kontakta Helpdesk och beställ redan nu en tid under hösten då vi kommer till er institution för en demonstration, t ex på ett institutions- eller lärarmöte.
 
Det finns också möjlighet att träffa Urkund i september då de kommer till Frescati för att hålla 2 utbildningstillfällen kring plagiering för SU:s personal. Vi vill särskilt uppmana personer som är disciplinärendeansvariga på institutioner till något av dessa tillfällen. Till anmälan.