Orsak till bytet 

Stockholms universitet lyder under lagen om offentlig upphandling och har sedan många år tillbaka betalat för och deltagit i Uppsala universitets inköpsavdelnings nationella upphandlingar av IT-system, däribland textmatchningsverktyg. Under 2015 skrevs ett nytt ramavtal och den enda leverantören som finns med på det avtalet och som Stockholms universitet kan avropa är Urkund. Turnitin var informerade och medvetna om att Uppsala universitet höll på med en upphandlingsprocess, men de inkom aldrig med något anbud. Hade de gjort det hade de med stor sannolikhet uppfyllt kraven och funnits med på ramavtalet. Då nuvarande avtal med Turnitin löper ut finns inte längre möjlighet till en förlängning av det leveransavtalet.

Tidplan

Urkund kommer att bli tillgängligt under våren 2016. Turnitin slutar att fungera den 31 augusti 2016.   Fortlöpande information om bytet, hur användning av verktyget kan påverkas, utbildning m.m. kommer bland annat här på medarbetarwebben och i IT-avdelningens nyhetsbrev.

Har du frågor om bytet kontakta Marika Frank, marika.frank@su.se