Textjämförelse via Mondo kommer inte att kunna utföras alls under perioden 26 augusti till 13 oktober p g a byte av leverantör.

Tänk på att alla textjämförelserapporter som skapats före den 26 augusti helt kommer att försvinna då avtalet med Turnitin upphör.