Textjämförelse via Mondo kommer inte att kunna utföras alls under perioden 26 augusti till 13 oktober p g a byte av leverantör. 

Arbete pågår för att kunna erbjuda det fristående webbgränssnittet till Urkund fr o m slutet av augusti.