För att säkerställa att jämförelsekontrollen via Mondo fungerar rekommenderas du logga in med ditt universitetskonto i den fristående webbtjänsten för Urkund (se guide här). Då kommer Urkund att känna igen dig som användare när du sedan använder tjänsten via Mondo.

Information om hur du använder Urkund via Mondo hittar du i Serviceportalen.

Kontakta Helpdesk om du behöver:

  • Support
  • Demonstration av Urkund för en grupp lärare

Du kan också kontakta Urkunds egen support vid e-post (support@urkund.se) eller på telefon +46(0)8 738 52 10, vardagar mellan kl. 08-17. Observera dock att de inte kan hjälpa dig med tekniska problem som är direkt knutna till någon av SU olika lärplattformar.


Ett fel har upptäckts i Mondo i samband med releasen. Om du som lärare ger återkoppling till en student i form av en fil i verktyget Uppgifter kommer det att se ut som om filen inte har sparats. Den har dock sparats och är synlig för studenten. Se följande guide för närmare beskrivning av vad detta fel innebär. Arbete pågår med att lösa problemet så fort som möjligt.