Följande system har integrationer mot Turnitin och påverkas av bytet; Mondo, Fastreg, Moodle och SciPro. Information om Fastreg, Moodle och SciPro hanteras av berörda institutioner.
 
Turnitin via det fristående webbgränssnittet upphör att fungera den 31 augusti. Därmed försvinner också alla textjämförelserapporter.
 
Urkund via det fristående webbgränssnittet fungerar nu. Du loggar in med ditt universitetskonto och väljer Stockholms universitet i listan till höger. Hjälpdokumentation hittar du i Serviceportalen.
 
Turnitin via Mondo upphör att fungera den 26 augusti. Urkund via Mondo kommer att fungera fr o m den 13 oktober.
 
Detaljerad information om hur bytet påverkar dig kan du läsa i dokumentet nedan.