Turnitin via Mondo kommer att vara tillgängligt under sommaren, nedstängningen är framflyttad till 26 augusti 2016.
 
Turnitin via det fristående webbgränssnittet kommer du att kunna använda fram till den 31 augusti 2016.
 
Tänk på att alla textjämförelserapporter som skapats före den 26 augusti helt kommer att försvinna då avtalet med Turnitin upphör.
 
Tänk på att om du använt det fristående webbgränssnittet för inlämning av studenters examinerande uppgifter är du skyldig att se till att dessa arkiveras inom SU. Läs mer här

Urkund via Mondo är försenat och blir tillgängligt den 13 oktober 2016.
 
Det fristående webbgränssnittet för Urkund med inloggning via ditt universitetskonto beräknas bli tillgängligt höstterminen 2016.