Observera dock att detta endast gäller den fristående versionen av Turnitin. Om studenterna laddat upp sina arbeten i någon av plattformarna; Mondo, Fastreg, SciPro, iLearn/Moodle så är arbetena redan lagrade inom SU.

Information om vilka regler som gäller för bevarande kan du läsa om här.

Information om hur du går till väga för att spara ner alla inlämningar kan du läsa i pdf:guiderna nedan.