Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

 • Urkund via Mondo är nu tillgängligt 2016-10-12 Nu kan du använda Urkund via Mondo för att göra textjämförelser och kontrollera om inlämningar innehåller plagiat.
 • Viktig information om Turnitin inför HT-16 2016-08-22 Turnitin byts ut mot Urkund
 • Viktig information till dig som använder Turnitin 2016-06-28 Turnitin via Mondo kommer att vara tillgängligt under sommaren, nedstängningen är framflyttad till 26 augusti 2016. Urkund via Mondo är försenat och blir tillgängligt den 13 oktober 2016.
 • Urkund via Mondo försenat – tillgängligt den 13 oktober 2016-06-27 Arbete pågår för att kunna erbjuda det fristående webbgränssnittet till Urkund fr o m slutet av augusti.
 • Turnitin via Mondo tillgängligt under sommaren, nedstängningen är framflyttad till 26 augusti 2016-06-23
 • Viktig information till er som använder den fristående versionen av Turnitin 2016-06-14 Turnitin kommer att upphöra den 31 augusti 2016. Om du som anställd använt den fristående versionen av Turnitin för inlämning av studenters examinerande uppgifter är du skyldig att se till att dessa arkiveras inom SU.
 • Turnitin via Mondo stängs ner i juli 2016-06-01 Från och med början av juli kommer du inte kunna genomföra textjämförelse med hjälp av Turnitin på inlämnade dokument i Mondo.
 • Introduktionsutbildning i Urkund 2016-06-01 Den 1 september 2016 kommer Urkund helt att ersätta Turnitin som textmatchningsverktyg för plagiatkontroll på SU. Därför erbjuds nu alla institutioner en introduktionsutbildning till det nya verktyget.
 • Webinar 2 juni - Collaborative and interactive learning in webinars 2016-05-23 Effective webinars är ett pågående Nordplusprojekt som går mot sitt slut. I detta webbinarie kommer du att möta representanter för de olika partnerorganisationer som deltagit i projektet som har utvecklat webbinarier för olika ändamål under de senaste två åren. De kommer att beskriva hur de har använt webbinarier och reflektera över de lärdomar de fått i fråga om metod, pedagogik och teknik.
 • Orsak till bytet av textmatchningssystem för plagiatkontroll 2016-03-30 Stockholms universitet kommer att byta leverantör av sitt textmatchningssystem för plagiatkontroll från Turnitin till Urkund.
 • Webbinarium om UKÄs MOOC-utredning 2016-03-15 Den 16 mars kl 15.00-16.00 anordnas ett webbinarium där du får tillfälle att lyssna till resultatet av UKÄs utredning om MOOCs inom svensk högre utbildning och ställa frågor till de ansvariga. Utredaren Marie Kahlroth och biträdande universitetskansler Annika Pontén leder seminariet. Ett samarbete mellan UKÄ, ITHU. SVERD och SUNET.
 • Webbinar: Flexibla rum för lärande – lärares erfarenheter 2016-02-02 Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, arrangerar tisdagen den 16 februari kl 15:00-16:00 ett webbinarium inom området flexibla undervisningsformer med titeln: Flexibla rum för lärande – lärares erfarenheter
 • Webbinar: Att undervisa flipped och blended – lärares erfarenheter. 2015-11-09 Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, arrangerar tisdagen den 10 november kl 15:00-16:00 ett webbinarie inom området flexibla undervisningsformer med titeln: Att undervisa flipped och blended – lärares erfarenheter.
 • Webbinar om digitala examinationsformer 2015-03-09 Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, arrangerar måndagen den 16 mars kl 15:00-16:00 ett webbinar, Digitala examinationsformer. Deltagande sker via Adobe Connect och är kostnadsfritt.
 • Så tycker användarna om IT-stödet för undervisning 2015-02-24 I november 2014 genomfördes en webbenkät för att mäta hur nöjda användarna är med Stockholms universitets centralt erbjudna IT-stöd för undervisning; Mondo, Turnitin, Survey&Report och AdobeConnect. Syftet är att få in synpunkter på potentiella förbättringsområden samt få ett totalmått på nöjdheten som kan mätas och följas upp. Målsättningen är att genomföra webbenkäten åtminstone vartannat år för att kunna effektivisera IT-stöden utifrån verksamhetens behov. Enkäten skickades ut till alla anställda förutom universitetsförvaltningen.
 • Ny och tillförlitlig hjälpfunktion i Mondo 2014-08-28 Hjälpfunktionen i Mondo har helt omarbetats och uppdateras nu kontinuerligt för att stödja användarna på bästa sätt.
 • Nytt enkätverktyg för Stockholms universitet 2014-02-26 Survey&Report är det nya webbaserade enkätverktyget som ersätter eVal som upphörde vid årsskiftet. Verktyget erbjuder en rad förbättringar i form av ett modernare och mer användarvänligt gränssnitt, många olika frågetyper, möjlighet att skapa frågebanker, lägga till bilder, kraftfullare filtrerings- och sammanställningsfunktioner samt utskrift och inskanning av pappersenkäter.
 • Så tycker användarna om IT-stödet för undervisning 2013-02-18 I november 2012 genomfördes för första gången en webbenkät för att mäta hur nöjda användarna är med Stockholms universitets centralt erbjudna IT-stöd för undervisning. Syftet med undersökningen är att få in synpunkter på vilka områden som behöver förbättras för att kunna prioritera kommande utvecklingsaktiviteter.

KONTAKT

Ansvarig för Lärandestöd är IT-avdelningen

Objektägare
Meya Torun
E-post: meya.torun@su.se
Tfn: 08-16 36 06

Förvaltningsledare
Elli Eisenhauer
E-post: elli.eisenhauer@su.se
Tfn: 08-16 20 46

SUPPORT

Serviceportalen

Tfn: 08-16 19 99