Lärandestöd

Lärandestöd

Förvaltningsobjektet Lärandestöd består av olika IT-stöd som syftar till att stödja den verksamhet som bedrivs inom utbildningen på alla nivåer (grund-, avancerad och forskarnivå) vid Stockholms universitet.

Nyheter om Lärandestöd

KONTAKT

Ansvarig för Lärandestöd är IT-avdelningen

Objektägare
Meya Torun
E-post: meya.torun@su.se

Förvaltningsledare
Malin Mäkiranta
E-post: malin.makiranta@su.se
 

SUPPORT

Serviceportalen

Tfn: 08-16 19 99