Vem som dokumenterar vad finns beslutat av chefen för Studentavdelningen och gäller från och med 2016-03-23.  Länk till beslutet,  Dnr SU FV-1.1.2-3503-15

Se även Regelboken Bok 1 och Bok 2

Studieadministration inför, under och efter övergången till det nya Ladoksystemet
Läs mer här.

Administrativa chefer och studierektorer erbjöds informationsmöten kring detta våren 2017.

 

Utbildningsmaterial

Information på ladok.se

 

Antagning

Avbrott

Forskarstuderande

Kom - ihåg inför terminsstart

Programhantering

Registrering

Resultatrapportering

Studieavgifter

Tillgodoräknanden

Utbyten

Uppdragsutbildning

Villkorshantering