Information om tillgänglighet i Mondo och Ladok

Alla universitet och högskolor i Sverige går successivt över till nya Ladok. Vid Stockholms universitet påverkas alla system som har kopplingar till Ladok, men främst lärplattformen Mondo. Här hittar du svar på några frågor kring de problem som identifierats.

Läs artikeln

 

Planerad avstängning för uppdatering av Ladoks produktionsmiljö
 

Se Studieadministrativ kalender för datum

 

Mer driftinformation

Se våra sidor Studieadministrativ information

 

Övrigt

Den 10 augusti 2018 öppnar Kontoaktiveringen för H18.