Antagning via NyA

Antagna och reservantagna studenter förs över till Ladoks databas från Nya-systemet efter att andra urvalet har skett. Vid Stockholms universitet ansvarar Studentavdelningen/Sektionen för antagning och högskoleprov för att detta genomförs. Likaså ansvarar de för etablering av studenter (ej utbytesstudenter) som inte antas via NyA.

En student som antagits/reservantagits och som ska ta sin plats i anspråk, skall sedan registrera sig på sin utbildning i Mina studier. I vissa fall gör institutionen registreringen.

Institutionen ansvarar för att informera studenten om när, var och hur registreringen skall ske. Samma gäller för reservantagning - institutionen informerar om hur detta kommer att gå tll.

Studenten får på sitt antagningsbesked från UHR endast ett kort meddelande om när den så kallade Kontoaktiveringen kommer att öppna, därför är det upp till institutionen att lämna all annan nödvändig information till de nyantagna.

 

Riktlinjer för reservantagning och återbud

Antagningen

_________________________________

Utbildningsmaterial

Material ladok.se