Det är viktigt att vara medveten om att du själv ansvarar för de uppgifter som läggs in under din inloggning. Det förs en logg i Ladok när man tillför eller ändrar något i systemet, för att det ska gå att se vem som har gjort vad vid eventuella oegentligheter/fel. Var därför rädd om dina inloggningsuppgifter och låna inte ut dem till någon!

En mycket viktig del i IT-säkerheten är att alla användare har bra lösenord som byts regelbundet. Byt lösenord direkt om det finns misstanke om att någon obehörig har fått tillgång till det. Se också till att datorn är skyddad av en uppdaterad antivirusprogramvara.