Vem som dokumenterar vad finns beslutat av chefen för Studentavdelningen och gäller från och med 2016-03-23.  Länk till beslutet,  Dnr SU FV-1.1.2-3503-15

Se även Styrdokument vid Stockholms universitet - Regelboken
 

Alla Manualer och handböcker som rör Ladok, se

Studieadministrativ information

Information på ladok.se

 

Antagning

Avbrott

Forskarstuderande

Kom - ihåg inför terminsstart

Programhantering

Registrering

Resultatrapportering

Studieavgifter

Tillgodoräknanden

Utbytesstudier

Uppdragsutbildning

Villkorshantering