Förbered kommande termin

  • Kurser och program som startar måste ha tillfällen skapade i SISU (godkänns av Antagningen).
  • Inledande kurs (kurstillfälle) måste finnas på program (programtillfälle) som startar. Detta görs genom att lägga in kurstillfället i programtillfällets studieplan för termin ett.

Avsluta innevarande termin; för datum se Studieadministrativ kalender

  • Rapportera resultat inför bokslut/delårsbokslut
  • Rapportera studieaktivitet och studiefinansiering för era doktorander senast 30 juni/31 december
  • Anta  och registrera utresande utbytesstudenter

Se även vår Terminsstartsida i Studieadministrativ information