Förbered kommande termin

  • Kurser och program som startar måste ha tillfällen skapade i Sisu (godkänns av Antagningen).
  • Inledande kurs/kurstillfälle måste finnas på program som startar.

Avsluta innevarande termin (för datum se Studieadministrativ kalender)

  • Rapportera resultat inför bokslut/delårsbokslut
  • Rapportera studieaktivitet och studiefinansiering för era doktorander senast 30 juni/31 december
  • Anta  och registrera utresande utbytesstudenter

 

Utbildningsmaterial