Förbered kommande termin, se vår Terminsstartsida i Studieadministrativ information

Att göra vid terminsslut, exempelvis inför bokslut, se Studieadministrativ kalender