Offentlighet och sekretess

Grundprincipen är att alla uppgifter om de studerande i Ladok är offentliga liksom motsvarande uppgifter registrerade på annat sätt. Utlämnande av uppgifter måste dock ske kontrollerat och i enlighet med relevanta lagar och lokala regler.

Externa beställningar av uppgifter hänvisas i första hand till berörd ämnesinstitution.

Lämna inte ut uppgifter om personnummer på listor om inte beställaren uttryckligen begär det.

Rör det sig om mer komplexa beställningar kan de hänvisas till Systemförvaltning Ladok/SISU.

Mer om Offentlighetsprincipen.

GDPR

Regler för spridning av uppgifter ur Ladok

Stockholms universitet är en myndighet och lyder under den så kallade Offentlighetsprincipen som i huvudsak när det gäller utlämnande av uppgifter och handlingar, regleras av Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.Avgifter för uttag av data

Se Avgiftsförordningen.