Ladokkonto beställer institutionen för sin personal genom att skicka in blankett för detta, i original, med prefekts eller administrativ chefs underskrift.
Observera att det tar cirka 5 arbetsdagar från det vi fått blanketten tills din behörighetsansökan är behandlad.

Utbildning i Ladok är obligatorisk för alla som ska lägga in uppgifter i Ladok. Gäller dock inte lärare och examinator.

Om du får ändrade arbetsuppgifter och ska ha tillgång till fler eller färre funktioner i Ladok måste en ny blankett fyllas i av prefekt med uppgift om vilka ladokfunktioner som ska läggas till/tas bort.

Inloggning medarbetare

Inloggning sker med ditt universitetskonto (inloggning för studenter till studentgränssnittet sker via www.student.ladok.se).

Avsluta användarkontot

Om du avslutar din anställning ska ditt konto inaktiveras. Detta meddelas via blanketten "Behörighetsblankett Ladok" eller via e-post till ladok@su.se.
 

Ladokblanketter

Information om Ladok och  datasäkerhet