Ladokkonto beställer institutionen för sin personal genom att skicka in blankett för detta, i original, med prefekts eller administrativ chefs underskrift.
Observera att det tar cirka 5 arbetsdagar från det vi fått blanketten tills din behörighetsansökan är behandlad.

Utbildning i Ladok är obligatorisk för alla som ska lägga in uppgifter i Ladok. Gäller dock inte lärare och examinator.

Om du får ändrade arbetsuppgifter och ska ha tillgång till fler eller färre funktioner i Ladok måste en ny blankett fyllas i av prefekt med uppgift om vilka ladokfunktioner som ska läggas till/tas bort.

Inloggning medarbetare

Inloggning sker med ditt universitetskonto.

Avsluta användarkontot

Om du avslutar din anställning ska ditt konto inaktiveras. Detta meddelas via blanketten "Behörighetsblankett Ladok" eller via e-post till ladok@su.se.
 

Inloggning för studenter till studentgränssnittet sker via www.student.ladok.se

 

Ladokblanketter

Information om Ladok och  datasäkerhet