Ladokkonton beställer institutionerna för sin personal genom att skicka in blankett för detta, med prefekts eller administrativ chefs underskrift.
Observera att det tar cirka 5 arbetsdagar från det vi fått blanketten tills din behörighetsansökan är behandlad.

Hösten 2017 har vi skickat ut filer uttagna ur Sukat, till de administrativa cheferna vid alla institutioner, där institutionernas anställda listats och utifrån den listan har institutionen ansökt om behörighet för sina medarbetare.

Utbildning i Ladok är obligatorisk för alla som ska lägga in uppgifter i Ladok. Gäller dock inte lärare och examinator.

Om en användare får ändrade arbetsuppgifter och ska ha tillgång till fler eller färre funktioner i Ladok måste en ny blankett fyllas i av prefekt med uppgift om vilka ladokfunktioner som ska läggas till/tas bort.

Inloggning

Inloggning sker med ditt universitetskonto.

Avsluta användarkontot

När en användare avslutar sin anställning ska kontot inaktiveras. Detta meddelas via blanketten "Behörighetsblankett Ladok" eller via e-post till ladok@su.se.
 

Ladokblanketter

Information om Ladok och  datasäkerhet