Ladokbehörighet för personal beställer prefekt/administrativ chef genom att maila ladok@su.se och även skicka påskriven behörighetsblankett i original till Systemförvaltning, Ladok/SISU. Samma rutin gäller även vid förändrade arbetsuppgifter eller om din  ladokbehörighet ska inaktiveras.

Utbildning i Ladok är obligatorisk för alla som ska lägga in uppgifter i Ladok. Gäller dock inte lärare och examinator/attestant.

Inloggning medarbetare

Inloggning sker med ditt universitetskonto, https://www.start.ladok.se

 

Ladokblanketter