Nya Ladok bygger till stor del på självservice och snabbare rättssäkra flöden. Övergången har redan gjorts vid några lärosäten, men många återstår. Vi driftsatte det nya Ladoksystemet vecka 44/45 2017.

Gamla Ladoksystemet stängdes av för gott kl 17 den 26 oktober!

Utbildning för användare av nya Ladok
Administratörer får sin personliga behörighet i Nya Ladok när de gått vår obligatoriska tvådagarsutbildning "Ladok komplett". Utbildningsschema finns utlagd för webbanmälan. Se vidare Utbildningar i nya Ladok för personal
Allteftersom utbildningar blir inplanerade läggs de ut för anmälan på ovanstående webbsida. Separata genomgångar för lärare och examinatorer som ska arbeta i nya Ladok kan bokas av institutionen via ladok@su.se

Studieadministration inför, under och efter övergången
Läs mer här.

Administrativa chefer och studierektorer erbjöds informationsmöten våren 2017.

Behörighet för nya Ladok

I mitten av september 2017 fick institutionernas administrativa chefer information, via e-post, om hur behörighet för nya Ladok  beställs för institutionens anställda. Inloggning sker sedan med universitetskontouppgifterna.
 

Utbildningar i nya Ladok för personal

Utbildningsmaterial nya Ladok

Stockholms universitets projekt, Ladok3-införande, blogg

Ladokkonsortiets information kring införandet av nya Ladok

Studieadministration inför, under och efter övergången