Det är av största vikt att studenternas kursregistreringar inom program är märkta med programkoden. Om registreringar av misstag hamnat som fristående kurser (FRIST) ska detta korrigeras i Ladok.

Avbrott på program och/eller inriktning skall alltid dokumenteras i Ladok. Likaså uppehåll på program. Tänk också på att om avbott på program görs så ska förmodligen även ett avbrott på kurs läggas in.

Uppehåll och avbrott läggs in i Ladok med studentens samtycke.

Mer information

Ladok.se