Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med det årliga utbildningsutbudet till utbildningskatalogen, samt löpande under året skapa utbildningstillfällen.
Studierektorer och annan personal som deltar i arbetet med att ta fram kursplaner och utbildningsplaner

Kursen ger behörigheten redaktör, alternativt beslutsfattare samt utbudsredaktör.

Kursen vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta. Kursen sker i föreläsningsform.

Alla anställda vid Stockholms universitet med universitetskonto har tillgång till SISU och kan se utbildningar på sin egen institution. För att få utökad behörighet i SISU som redaktör, beslutsfattare samt utbudsredaktör krävs att du deltar i en SISU-utbildning. Dessutom krävs att en undertecknad behörighetsblankett inkommer till Ladokgruppen.


Anmälan