Ladok

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Stödsystem
  7. Ladok
  8. SISU grundutbildning

SISU grundutbildning

EVENEMANG

Datum: 19 augusti 2020 09:00 - 19 augusti 2020 12:00
Plats: Distans, via Zoom

I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med det årliga utbildningsutbudet till utbildningskatalogen, samt löpande under året skapa utbildningstillfällen.
Studierektorer och annan personal som deltar i arbetet med att ta fram kursplaner och utbildningsplaner.

Kursen ger behörigheten redaktör, alternativt beslutsfattare samt utbudsredaktör.

Kursen vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta.

Alla anställda vid Stockholms universitet med universitetskonto har tillgång till SISU och kan se utbildningar på sin egen institution. För att få utökad behörighet i SISU som redaktör, beslutsfattare samt utbudsredaktör krävs att du deltar i en SISU-utbildning. Dessutom krävs att en undertecknad behörighetsblankett inkommer till Ladokgruppen.

 

Information om anmälan

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Systemförvaltning Ladok/SISU

E-post
ladok@su.se
Telefontider
måndag - torsdag kl.10.00 - 11.00
Telefonnr: 08-16 39 89

Besök: enligt överenskommelse

Telefontiden inställd 22 juni - 31 juli