Det finns olika sätt för institutionen att söka fram statistikuppgifter ur ladokdatabasen.

  • via Ladoks olika utdatafunktioner
  • via beslutsstödsverktyget  IVS - Integrerat verksamhetsstöd

Ladoks utdatatjänster

Ladok har ett antal utdatatjänster. Flera av dessa kan kombineras för att få fram rätt population.

Information på ladok.se

Kombinerad rapport HST/HPR
 

IVS

IVS är ett verktyg för att föra samman information från olika källsystem.

Statistik för faktureringsunderlag

2019

HST: 28.051

Antal unika individer som bidragit till HST: 59.595

Omräkningsfaktor: 0,47

2018

HST: 27.274

Antal unika individer som bidragit till HST: 58.907

Omräkningsfaktor: 0,46

 

IVS

Hur beräknas HST och HPR

Stockholms universitets årsredovisning