Här hittar du uppgifter om terminstider och periodindelning

Rektor beslutar att läsåret 2020/2021 ska indelas enligt följande

Höstterminen 2020-08-31 – 2021-01-17
Vårterminen 2021-01-18 – 2021-06-05

Universitetets sommarkurser förläggs till tiden från och med juni månad i anslutning till vårterminens slut till och med slutet av augusti i anslutning till höstterminens början.

Sista registreringsdag för kurser som börjar vid höstterminens start 2020 är 2020-09-04 och 2021-01-22 för kurser som börjar vid vårterminens start 2021. För övriga kurser ska registrering ha skett senast en vecka efter kursstart.

  • Registrering på kurs görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt alternativt av institutionen efter att studenten visat sin avsikt att påbörja utbildningen.
  • Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre veckor efter kursstart) görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt. Övriga studieavbrott anmäls till institutionen som rapporterar detta i Ladok.

Rektor beslutar att läsåret 2019/2020 ska indelas enligt följande

Höstterminen 2019-09-02 – 2020-01-19
Vårterminen 2020-01-20 – 2020-06-07

Rektor uppdrar åt respektive områdesnämnd att medge dispens för undervisning utanför terminstid.

Universitetets sommarkurser förläggs till tiden från och med juni månad i anslutning till vårterminens slut till och med slutet av augusti i anslutning till höstterminens början.

Sista registreringsdag för kurser som börjar vid höstterminens start 2019 är 2019-09-07 och 2020-01-24 för kurser som börjar vid vårterminens start 2020. För övriga kurser ska registrering ha skett senast en vecka efter kursstart.

  • Registrering på kurs görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt alternativt av institutionen efter att studenten visat sin avsikt att påbörja utbildningen.
  • Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre veckor efter kursstart) görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt. Övriga studieavbrott anmäls till institutionen som rapporterar detta i Ladok.

Rektor beslutar att läsåret 2018/2019 ska indelas enligt följande

Höstterminen 2018-09-03 – 2019-01-20
Vårterminen 2019-01-21 – 2019-06-09

Rektor uppdrar åt respektive områdesnämnd att medge dispens för undervisning utanför terminstid.

Sista registreringsdag för kurser som börjar vid höstterminens start 2018 är 2018-09-07 och 2019-01-25 för kurser som börjar vid vårterminens start 2019. För övriga kurser ska registrering ha skett senast en vecka efter kursstart.

  • Registrering på kurs görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt alternativt av institutionen efter att studenten visat sin avsikt att påbörja utbildningen.
  • Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre veckor efter kursstart) görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt. Övriga studieavbrott anmäls till institutionen som rapporterar detta i Ladok.

Rektor beslutar att läsåret 2017/2018 ska indelas enligt följande

Höstterminen 2017-08-28 – 2018-01-14
Vårterminen 2018-01-15 – 2018-06-03

Sista registreringsdag för kurser som börjar vid höstterminens start 2017 är 2017-09-01 och 2018-01-19 för kurser som börjar vid vårterminens start 2018. För övriga kurser ska registrering ha skett senast en vecka efter kursstart.

Rektor uppdrar åt respektive områdesnämnd att medge dispens för undervisning utanför terminstid.

  • Registrering på kurs görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt alternativt av institutionen efter att studenten visat sin avsikt att påbörja utbildningen.
  • Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre veckor efter kursstart) görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt. Övriga studieavbrott anmäls till institutionen som rapporterar detta i Ladok.