Här hittar du uppgifter om terminstider och periodindelning.

Enligt rektorsbeslut ska läsåret 2016/2017 indelas enligt följande:

Höstterminen 2016-08-29 – 2017-01-15
Vårterminen 2017-01-16 – 2017-06-04

Sista registreringsdag för kurser som börjar vid höstterminens start 2016 är 2016-09-02 och 2017-01-20 för kurser som börjar vid vårterminens start 2017. För övriga kurser ska registrering ha skett senast en vecka efter kursstart.

  • Registrering på kurs görs av studenten i webbtjänsten Mina studier alternativt av institutionen efter att studenten visat sin avsikt att påbörja utbildningen.
  • Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre veckor efter kursstart) görs av studenten i webbtjänsten Mina studier. Övriga studieavbrott anmäls till institutionen som rapporterar detta i Ladok.

Rektor beslutar att läsåret 2017/2018 ska indelas enligt följande

Höstterminen 2017-08-28 – 2018-01-14
Vårterminen 2018-01-15 – 2018-06-03

Sista registreringsdag för kurser som börjar vid höstterminens start 2017 är 2017-09-01 och 2018-01-19 för kurser som börjar vid vårterminens start 2018. För övriga kurser ska registrering ha skett senast en vecka efter kursstart.

Rektor uppdrar åt respektive områdesnämnd att medge dispens för undervisning utanför terminstid.

  • Registrering på kurs görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt alternativt av institutionen efter att studenten visat sin avsikt att påbörja utbildningen.
  • Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre veckor efter kursstart) görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt. Övriga studieavbrott anmäls till institutionen som rapporterar detta i Ladok.

Rektor beslutar att läsåret 2018/2019 ska indelas enligt följande

Höstterminen 2018-09-03 – 2019-01-20
Vårterminen 2019-01-21 – 2019-06-09

Rektor uppdrar åt respektive områdesnämnd att medge dispens för undervisning utanför terminstid.

Sista registreringsdag för kurser som börjar vid höstterminens start 2018 är 2018-09-07 och 2019-01-25 för kurser som börjar vid vårterminens start 2019. För övriga kurser ska registrering ha skett senast en vecka efter kursstart.

  • Registrering på kurs görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt alternativt av institutionen efter att studenten visat sin avsikt att påbörja utbildningen.
  • Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre veckor efter kursstart) görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt. Övriga studieavbrott anmäls till institutionen som rapporterar detta i Ladok.