En student har rätt att tillgodoräkna sig godkända resultat från annan svensk högskola, nordiskt/europeiskt universitet (motsvarande) och annan utbildning och yrkesverksamhet inom eller utom landet som motsvarar utbildning vid den egna högskolan.

Ett beslut om tillgodoräknande grundas på en bedömning av innehålllet i den utbildning/verkssamhet som den studerande vill tillgodoräkna sig. Alla tillgodoräknanden som görs i Ladok förutsätter att det finns ett korrekt underlag för beslutet.

Ett tillgodoräknande är ett administrativt beslut och inte en examination där den studerandes kunskap prövas av bestygssättande lärare, t ex genom ett skriftligt prov eller en muntlig tentamen varför vanlig betygssättning inte förekommer vid tillgodoräknanden.

Läs mer om tillgodoräknanden i Studieadministrativ information

Mer om tillgodoräknanden på su.se