Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med det årliga utbildningsutbudet till utbildningskatalogen, samt löpande under året skapa utbildningstillfällen.

Kursen ger behörigheten utbudsredaktör.

Kursen vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta. Kursen sker i föreläsningsform.

Alla anställda vid Stockholms universitet med universitetskonto har tillgång till SISU och kan se utbildningar på sin egen institution. För att få utökad behörighet i SISU som utbudsredaktör, redaktör eller beslutsfattare krävs deltagande i en SISU-utbildning för respektive behörighet. Dessutom krävs att en undertecknad behörighetsblankett inkommer till Ladokgruppen.

Information om anmälan