Som lärare kan du använda Mondo för både campusbaserade kurser och distanskurser. Andra användningsområden är stöd för samarbete mellan forskare och för studenters inbördes arbete.

Mondo innehåller flera funktioner som kan underlätta för lärare och studenter, bland annat möjligheten att kommunicera inom kurser och att distribuera material. Mondo är integrerat med universitetets system vilket innebär att du kan välja att automatiskt hämta in dina studenter till din kurs. Du kan även ge studenter från andra universitet möjlighet att delta i din kurs och dina gästföreläsare kan själv skapa sig en gästinloggning och bli deltagare.