Mondo är en webbaserad lär- och samarbetsplattform för undervisning och samarbete vid Stockholms universitet. Plattformen började användas 2007 och sommaren 2020 kommer den att stängas för att till stor del ersättas av den nya lärplattformen Athena.
I den här beskrivningen får du information om avvecklingen av Mondo.


Athena ersätter Mondo

Universitetet har infört en ny lärplattform, Athena som från HT20 helt ersätter Mondo. 
Från HT20 går det inte längre att lägga in ny information i Mondo. Plattformen kommer dock att finnas kvar i ”läsläge” under arkiveringstiden. Datum för total nedstängning är inte ännu beslutat.

Bevarande och gallring av handlingar i Mondo

En stor del av arbetet att avveckla Mondo är arkivering och gallring av innehållet. Avdelningar och institutioner ansvarar för arbetet. Vissa av er har redan arkiverat det mesta i pappersform eller digitalt. Det som redan är arkiverat i pappersform ska hanteras enligt de instruktioner som Bibliotekets arkivarier tillhandahåller. Det som är arkiverat digitalt ska, enligt en samlingsartikel i Serviceportalen för Mondoarkivering, sparas i en speciell lagringsyta.


I Serviceportalen finns en samlingsartikel där du alla iinstruktioner och länkar till olika  guider. 

Frågor

I artikeln i Serviceportalen, under FAQ, ligger kontaktvägar/instruktioner beroende på vilken typ av fråga du har.