Som lärare kan du använda Mondo för både campusbaserade kurser och distanskurser. Andra användningsområden är stöd för samarbete mellan forskare och för studenters inbördes arbete.

Mondo innehåller flera funktioner som kan underlätta för lärare och studenter, bland annat möjligheten att kommunicera inom kurser och att distribuera material. Mondo är integrerat med universitetets system vilket innebär att du kan välja att automatiskt hämta in dina studenter till din kurs. Du kan även ge studenter från andra universitet möjlighet att delta i din kurs och dina gästföreläsare kan själv skapa sig en gästinloggning och bli deltagare.

Athena ersätter Mondo

Universitetet har infört en ny lärplattform, Athena, och övergången från Mondo till Athena har påbörjats. 

Mondo kommer att avvecklas och även om exakt datum för när Mondo stängs ner inte är beslutat ännu kan det vara bra att räkna med att HT19 kan vara sista terminen det går att skapa kurser i Mondo.  Mondo har stabilitetsproblem, och därför är en skyndsam övergång till Athena nödvändig.  

Mer information om Athena och hur du gör för att göra en intresseanmälan finns här.