Beställare: Måste vara ansvarig prefekt eller motsvarande

Beställning: Sker i serviceportalen, su.se/serviceportalen

Kostnad: Att börja använda Polopoly kostar inget extra utan täcks av det IT-abonnemang som institutionen/enheten redan betalar

Huvudredaktör: En ansvarig huvudredaktör måste utses och är å prefektens/föreståndarens vägnar ansvarig för att struktur och innehåll följer universitetets regler och riktlinjer.

Utbildning: Ansvarig huvudredaktör måste gå en huvudredaktörsutbildning i Polopoly för att få tillgång till verktyget. Ett schema över årets utbildningar hittar du här: Polopolyutbildning

Diplomerad huvudredaktör: Som ansvarig huvudredaktör behöver du även gå tre utbildningar genom Kommunikationsnätverket: Sökmotoroptimera webb och webbsidor, Att skriva för webben med universitetets röst, Juridik för innehåll på internet (webb och sociala medier).